-

Elérhetőségek

Győri Ipartörténeti Alapítvány

Cím: 9021 Győr,
Szent István út 10/a
Telefon:
+3696520274
Fax: +3696520291
E-mail:
ipartortenet@ipartortenet.hu
További információk

ADÓSZÁM: 18984444-1-08

BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-10254261-49020017 (MKB BANK)Ipartörténeti emlékhelyek

LemezárugyárLemezárugyár
   Az emlékhely címe, útvonaltervezés
     
     Mit láthatunk az emlékhelyen?
     
     Rövid áttekintés
     
     Részletes cégtörténet
     
     Érdekességek
     
     Irodalom, hivatkozások
     
     Kapcsolódó galéria

 

      AZ EMLÉKHELY CÍME, ÚTVONALTERVEZÉS

 

Győr, Kálvária u. 55.

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

      MIT LÁTHATUNK AZ EMLÉKHELYEN?

 

Utcakép:

 

Egy kép a múltból:

 

Az ELZETT Lemezárugyár Győri Gyáregységének a bejárata. Kálvária utca 55. 1970.

Forrás: Fortepan

 

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

      RÖVID ÁTTEKINTÉS

 

 

 

A Magyar Fémdobozművek Rt.-t számos névváltozata ellenére, vagy éppen ezért, az idősebb korosztályhoz tartozó győriek egyszerűen csak dobozgyárként, vagy lemezárugyárként emlegetik. A gyufagyár helyén létesült üzem 1921-től készített fém kannákat és lemezbéléseket. Schönfelder Miksa igazgatása alatt a gyár a kezdeti gazdasági nehézségek ellenére tíz év alatt prosperáló termelő egységgé fejlődött. Bádogplakátok, kocsi- és házszámtáblák, fényvisszaverő prizmák, sima és litografált, gyógyszerészeti és vegyészeti célra szolgáló bádogdobozok, olajos kannák, bazár- és játékáruk szerepeltek termékei között. A háború alatt jelentős károkat szenvedett gyár az államosítás után a Fémdoboz és Tubus Művek győri telephelye lett. 1954. május 1-jével a győri telep is a Lemezárugyárhoz került, majd 1965-ben az ELZETT Fémlemezipari Művek Győri Gyára néven szerepelt. 1991-ben a cég Polimetal Győri Tömegcikkgyártó Részvénytársasággá alakult, amit 1993-ban bezártak. 2008-ban pedig lebontották az épületeit.

 
     

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

 

      RÉSZLETES CÉGTÖRTÉNET

 

 

 

Egy emblematikus termék, a csengős mozdony.

Forrás:http://lemezarugyarjatekai.hu/CSENG-S-MOZDONY/s-l1600hf.jpg#breadcrumb

 

 

A Magyar Fémdobozművek az egykori gyufagyár helyén létesült.

1918. szeptember 20-án a Vesuvius Magyar Gyufagyár Rt.-t és annak győri gyárát is magában foglaló magyar gyárak alkotta Szikra Magyar Gyújtógyárak Rt. eladta a Magyar Zománc és Fémáru Rt.-nek a győri telepet. A részvénytársaság a győri telepen fémdoboz gyárat akart létrehozni. A vétel után még évekig üresen állt az üzem. 1921-ben már lemezbéléseket és kannákat gyártott a Magyar Fémdobozművek Rt. Győr elnevezésű gyár, melynek hosszú távon az igazgatója a drezdai születésű Schönfelder Miksa lett.

 

Schönfelder Miksa gépészmérnök, a Magyar Fémdobozművek Rt. igazgatója

A kép forrása: Győr szab. kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei Fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre.  Győr, 1931. 211. old.

https://edok.gyorikonyvtar.hu/media-provider-webapp/download/oai_book/30350/45572?tenant_id=kkmk-periodical&defaultImage=true


Schönfelder Miksa Chemnitzben, a technikai főiskolán szerzett gépészmérnök oklevelet. Eleinte gépészmérnökként tevékenykedett, majd a finomlemezeket feldolgozó iparban helyezkedett el, gépek és berendezések szerkesztésével foglalkozott. Az első világháború idején az „Ausztria” Osztrák Zománc és Fémárugyárak Turn-Teplitz-i (ma Teplice) gyárában működött. Amikor a Magyar Fémdobozművek Rt. győri gyárát megalapították, őt bízták meg az igazgatói kinevezés mellett az üzem berendezésével és üzembe helyezésével.  Schönfelder a kezdeti gazdasági nehézségek ellenére tíz év alatt a gyárat prosperáló termelő egységgé fejlesztette.

A Honi Ipar 1932. november 2-ai száma arról tudósít, hogy milyen új termékek gyártására rendezkedettbe a győri gyár. Bádogplakátok, kocsi- és házszámtáblák, fényvisszaverő prizmák, sima és litografált, gyógyszerészeti és vegyészeti célra szolgáló bádogdobozok, olajos kannák, festékdobozok, bazár- és játékáruk, alumínium játékkártyák készítése mellett megkezdték a textilipari fonalőrlamellák, a rádióalkatrészek és a villamos szerelési cikkek előállítását is.

A főleg még mindig fémdobozok gyártásával foglalkozó cég 1934-ben újabb iparcikkek gyártását kezdte meg, hogy foglalkoztatni tudja a 150 fős dolgozói létszámot. A szabadalmaztatott marha- és lóvakarók előállításától nagy forgalmat reméltek.

 

Magyar Vaskereskedő, 1944. december 23. 42.sz. 8. old.

 

A cég újítása volt a lemezből készült gyermekjáték. A babakocsik, konyhaedények, perselyek nemzeti színekben kerültek forgalomba. Gyártottak dohányszelencéket is.

 

A kép forrása:

https://www.darabanth.com/en/online-auction/245/categories~Other-collectibles/Flea-Market~600027/Janina-Senator-Dohany-szelence-fem-doboz-9x8x2cm---Janina-Senator-Tobacco-metal-box-9x8x2cm~II1160127/


Miután a Magyar Fémdobozművek Rt. győri vállalata is a fémdoboz kartell tagja lett, sikeresen szorgalmazta a fémdobozok árának emelést, melynek eredménye mintegy 10 százalékos termékár növekedés lett, amit 1937-ben a gyógyszeripar nehezményezett.

 

    

Fémből készült gyógyszeres dobozok

 

A háború előtti években 160 géppel és 170 munkással dolgoztak, hetenként több százezer dobozt gyártottak és szállítottak külföldre.

 

A gyártmányok legjobb felvevőpiaca Kalkutta volt, de szállítottak Törökországba, Brazíliába, Egyiptomba, Dél-Amerikába is.

 

A Magyar Fémdobozművek Rt. Győr kártyanaptára az 1939-es évre

Forrás: Régi magyar kártyanaptárak

http://kartyanaptarak.hu/displayimage.php?album=146&pid=8019#top_display_media

 

 

Győri Nemzeti Hírlap, 1942. március 25.69. sz. 4. old.

Forrás:https://edok.gyorikonyvtar.hu

 

 

Győri Nemzeti Hírlap, 1944. április 13. 82. sz. 5. old.

Éppen ezen a napon érte Győrt az első angolszász bombatámadás.

Forrás:https://edok.gyorikonyvtar.hu

 

A háború alatt jelentős károkat szenvedett a gyár, amit a németek raktárnak használtak, majd kivonulásukkor elvitték a legértékesebb gépeket, anyagokat. 1945 után az eleinte gazdátlan dolgozók később három igazgatót is kaptak egyszerre, de a munka megindításához szükséges nyersanyagot, szenet, munkaruhát nem.

1947-ben az egyik lakatosmester játékautókat tervezett, hogy karácsonyra több ezer kisautót gyártsanak. 1948-ban változatlan rossz munkafeltételek mellett 67 fő dolgozott az üzemben. A kevésbé kelendő hagyományos bádogtermékek gyártása mellett fokozatosan áttértek a játékáruk (autók, krokodilok, babakocsik) készítésére.

 

A Magyar Fémdobozművek Rt. Győr kártyanaptára az 1948-as évre

Forrás: Régi magyar kártyanaptárak http://kartyanaptarak.hu/displayimage.php?album=793&pid=4255#top_display_media

 

Az államosítás után a gyár a Fémdoboz és Tubus Művek győri telephelye lett.

Miután a Kohó- és Gépipari Minisztérium a budapesti Lemezárugyárat jelölte ki a játékgyártás bázis vállalatává, 1954. május 1-jével a győri telep is a Lemezárugyárhoz került. Ekkor Győrben fém csomagolóeszközöket (kannákat, dobozokat) és különféle játékárut, főként bazárjátékokat készítettek. A győri telepen 134 fő dolgozott rossz körülmények között. A több mint 30 éves elhanyagolt épületekben nem voltak öltözők, mosdók, étkező helyiségek, WC-k, a műhelyekben a transzmissziós megoldás, a törpe-feszültség ismeretlen volt, egyes műhelyek között padláson kellett közlekedni, kövezett utak nem voltak.

A Győr-Sopron megyei Hírlap 1956. október 3-i számában megjelent Élüzemszint fölött című cikk a Fémdoboz és Tubus Művek dobozgyárként említi a győri céget, ahol a 200 dolgozó, babahintát gyárt 1 forint 80 filléres áron, és hat féle színben készítik a mechanikus kisteherautókat.

Az 50-es években a győri telepen elkészült a fürdő és öltöző. Irodák átalakításával az ebédlő, az un. "sóhajok hídjának" beépítésével, pedig bővült és korszerűbb lett a műhely. A központi fűtőhálózatot fél milliós költséggel korszerűsítették.

 

Céglogó

Forrás: http://lemezarugyarjatekai.hu/C-GLOG-K/l_gyor.jpg#breadcrumb

 

1959. január 1-vel a Lemezárugyárat győri telepével együtt beolvasztották a nyolc gyár összevonásából alakult Fémlemezipari Művekbe.

Az 1960-as évek elején a Fémlemezipari Művek győri telepén elkészült a nyomdai munkákhoz feltétlenül szükséges gáztüzelésű beégető kemence. A bazárjátékok iránti kereslet csökkent, a felszabadult kapacitást lekötendő, Budapestről áthelyezték Győrbe a mechanikus játékok gyártását. A győri telep dolgozóinak létszáma ekkor már 220 fő volt, a szociális igények jobb kielégítése érdekében 1964-ben elkészült az új öltöző és fürdő.

 

A 60-as évek legendás terméke a holdrakéta. Vízszintesen mozgott, ha a rakéta csúcsa ütközött, függőleges helyzetbe emelkedett, és még a kabin ajtaja is kinyílt.

Forrás: http://lemezarugyarjatekai.hu/HOLDRAK-TA/hold_fe_xx.jpg#breadcrumb


1965-ben vezették be a győri telepen a szerszámos láda gyártását — ekkor, Magyarországon még egyetlen vállalat sem foglalkozott e termék előállításával —, ez maga után vonta Győrben a műhelyek átrendezését is. Ez az átszervezés 10 millió Ft-tal emelte a győri telep tervét. Főleg exportra gyártottak, a pesti anyavállalatnál töltötték meg szerszámokkal a ládákat. 1965-ben a győri gyár 241 fővel. 43 millió Ft-ot termelt. Még ebben az évben az ELZETT Vasáruházat is a Fémlemezipari Művekhez csatolták, innentől az elnevezés ELZETT Fémlemezipari Művek Győri Gyára lett.

 

Céglogó

Forrás: http://lemezarugyarjatekai.hu/C-GLOG-K/elzett100.jpg#breadcrumb

 

1971-ben fennállásának ötvenedik évfordulóján a Lemezárugyár, üzemegységi rangot kapott, az ELZETT Fémlemezipari Művek (FLIM) Fémlemezárugyár győri üzemegysége lett.

 

Fém tálca. Az 50. évfordulóra készült, limitált darab

Forrás: http://lemezarugyarjatekai.hu/HASZN-LATI-T-RGYAK/talca.jpg#breadcrumb

 

                          

Céglogók

Forrás: http://lemezarugyarjatekai.hu/C-GLOG-K/logo_98.jpg#breadcrumb

http://lemezarugyarjatekai.hu/C-GLOG-K/e_flim_nagyjpg.jpg#breadcrumb

 

 

Hirdetés

Dolgozók Lapja, 1972. júl. 4. 155. sz. 4. old.

                 Forrás:https://library.hungaricana.hu/hu/view/KomaromEsztergom24ora_1972_07/?query=Elzett%20lemez%C3%A1rugy%C3%A1r%20gy%C5%91r&pg=17&layout=s


1977-ben már hatszáz dolgozója volt a gyárnak, felújították az elektromos hálózatot, új közlekedési utakat építettek, és új gyártógépeket vásároltak. A fejlesztésnek köszönhetően a gyár megkétszerezte a termelését, 178 millió forint volt az akkori éves termelési érték. Ennek ellenére az üzem hatékony termelése megkérdőjeleződött, mivel a gyár nem rendelkezett korszerű gépparkkal. Napirenden volt a gyár esetleges megszüntetése is.

 

A gyár bejárata. 1978.

Forrás:http://lemezarugyarjatekai.hu/LEMEZ-RUGY-R-M-SK-PP/Gyori_jatekgyar.jpg#breadcrumb

 

Közben a magyarországi játékgyártás átszervezése is elkezdődött, ami modernizálással, korszerűsítéssel, valamint egyes termékek gyártásának megszűntetésével járt. Az átszervezést több millió forinttal támogatta a gazdasági vezetés, amelyből a győri telephely is részesült.

 

 

Holdautó, 1978-ban

Forrás: http://lemezarugyarjatekai.hu/HOLDAUT-/32awonwx.jpg#breadcrumb


1978-ban a győri cég kihelyezett „játékgyárat” létesített Gyömörén a kultúrházban, munkalehetőséget biztosítva ezzel 34 kisgyermekes anyukának. A Győrből szállított tolatómozdonyok és perselyek alkatrészeit munkaasztalokon szerelték össze.

 

Gyömörei kihelyezett összeszerelő részleg.

A kép forrása: Nagy Erzsébet: Gyömörei igaz mesék és verses vallomások. Sorsok, történetek. Győr, 2014. 109. old.

https://edok.gyorikonyvtar.hu/results/-/results/e68013cb-6579-4ceb-b69d-307389abb721/solr#displayResult


1979-ben az illetékes minisztériumok jóvoltából az ELZETT győri gyára is bekerült a fejlesztésre kijelölt cégek sorába, 40 millió forintot kapott erre a célra.

 

Gyártósoron a Távirányítós mini autóverseny

Forrás:http://lemezarugyarjatekai.hu/LEMEZ-RUGY-R-M-SK-PP/lemez_koz.jpg#breadcrumb

 

Távirányítós mini autóverseny

Forrás: http://lemezarugyarjatekai.hu/albums/MINI-AUT-VERSENY/mini_a_02.jpg

 

Szerelősor, 1978.

Forrás:http://lemezarugyarjatekai.hu/LEMEZ-RUGY-R-M-SK-PP/flipper.jpg#breadcrumb

 

 

Lemezpréselés, 1978.

Forrás:http://lemezarugyarjatekai.hu/LEMEZ-RUGY-R-M-SK-PP/taxi_02.jpg#breadcrumb

 

A korszerűsítésnek és a belső tervezőgárdának köszönhetően egyre több igényes kivitelű, ötletes játék került ki a gyárból. Az új termékek közül nagy siker lett az a kamion-család, amelyet a Rába-kamionok mérethűen kicsinyített változataként gyártottak: 
 

1980-ban került a piacra az első Rába camion

Forrás:http://lemezarugyarjatekai.hu/R-BA-CAMIONOK-I./raba_Con_zo_04.jpg#breadcrumb

 

A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendő Rába játékkamionok után elkészült a Ford Lotus Forma 1-es versenyautó játékváltozata. Az 50 cm hosszú, méretarányos autó elemei olyanok voltak, hogy a modellező kedvű gyerekek, vagy felnőttek némi átalakítással elektromos, vagy kis teljesítményű robbanómotort építhettek bele, de akár rádióirányítású motorral is felszerelhető volt.

 

Ford Lotus

Forrás:http://lemezarugyarjatekai.hu/SPEED-AUT-CSAL-D/speed_33.jpg#breadcrumb

 

1982-től a Lemezáru Gyár a győri gyáregységgel együtt kivált az Elzett Művekből és ismét önálló vállalattá alakult. A cég mintegy 50-60 féle litografált játékot készített. A mai napig ismert a lendkerekes „Törpeautó", a „Lendület" motorkerékpár és a felhúzhatós csipegetős csibe.

 

Csipegető csibe

Forrás: http://lemezarugyarjatekai.hu/CSIPEGET-CSIBE/-_70.jpg#breadcrumb

 

1983-ban új termék bevezetésével, a konyhai dobozkészletek készítésével kötötték le a szabad gyártókapacitást. A hengeres és szögletes formájú, kisebb nagyobb méretű liszt, cukor tea, só és egyéb főzéshez szükséges anyag tárolására alkalmas dobozok egynegyede finn, svéd, holland és NSZK-beli piacokra került.

 

Konyhai tároló dobozok

 

A saját fejlesztésű Piramis logikai játék után piacra került a Rába-Steiger traktor elektromos meghajtású modellje és a „Go-Start” autócsalád is. Ezek a termékek bár kelendőek voltak, előállításuk után nyereség nem képződött.

1985-ben a világ egyik legnevesebb játékgyártó cégével, az NSZK-beli Märklin céggel kooperációs megállapodás értelmében különféle fémszerelvényeket készítettek a Märklin-fémépítőkhöz. Játékvonat szerelését, alkatrészek és építőelemek gyártását kezdték meg, a külföldi partner adta a gyártáshoz, szereléshez szükséges gépeket, szerszámokat és rajzokat. A gyár közismert, saját kifejlesztésű játékainak gyártása megszűnt.

1991-ben a cég Polimetal Győri Tömegcikkgyártó Részvénytársasággá alakult, majd 1995-ben privatizálták. 2008-ban az egykori gyár  épületeit is lebontották.

 

Bontják a lemezárugyár épületeit. 2008. szeptember 16. Fotó: Stuksza Attila

Forrás: https://www.kisalfold.hu/helyi-ertek/tudosito/bontjak-a-lemezarugyarat-1450477/

 

Lásd még:

Lengyel Adrienn: A Győri Lemezárugyár. A fémjátékok egykori fellegvára. In: Győr Szalon, Várostörténeti puzzle 13. https://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2778

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

 

      ÉRDEKESSÉGEK

 

 

Egy régi céglogó

Forrás:http://lemezarugyarjatekai.hu/HASZN-LATI-T-RGYAK/tbc.jpg#breadcrumb

 

Tudta, hogy a híres ELZETT gyárnak győri gyökerei voltak?

Egy győri gyár adta a nagyvállalatnak az Elzett nevet, mely a gyáralapító László Zoltán nevének kezdő betűiből, illetve annak német kiejtéséből született. (L. Z. Elzett.) Az 1919-es alapítású gyár az elmúlt évtizedek alatt a világ egyik legjelentősebb zár- és lakatgyárává fejlődött. Termékeit az egész világon ismerték.
 

A gyáralapító és névadó László Zoltán.

Tóth Imre: Az Elzett-gyár története. In. Tanulmányok Budapest múltjából 19. 435. old.

Forrás:https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_BPTM_TBM_19/?query=L%C3%A1szl%C3%B3%20Zolt%C3%A1n%20%20F%C3%A9m-%20%C3%A9s%20T%C3%B6megcikk%C3%A1ru%20Gy%C3%A1ra%2C%20Gy%C5%91r%2C&pg=460&layout=s


László Zoltán a Skoda Művek lakatos művezetője a Monarchia összeomlása után Győrbe települt, ahol 1919. április 22-én lakatosműhelyt nyitott. Nevének német rövidítése (L-Z. kiejtve el-zett) szerepelt a cégtáblán és az első sikeres gyártmányuk az egérfogó volt.

1919. április 8-án László Zoltán lakatos és műszerész iparos kérelmet nyújtott be a győri Tanácshoz. Engedélyt kért kisipar űzésére, és jogosultságát 10 db szolgálati bizonyítvánnyal, illetve segédlevéllel igazolta. 1919. április 22-én kapta meg az iparengedélyt, és Győrött az Árpád út 93. sz. alatt megnyitotta műhelyét. 1919 őszén már néhány segédet alkalmazott, elsősorban javítási munkákat vállalt, de bútorzárakat is készítettek. A bútorzárgyártás bevezetése megkövetelte, hogy az üzem az addigi kisipari kereteket áttörje, és felvegye a gyári jelleget. László megvásárolt az Árpád úton további két szomszédos telket, s műhelyeket, és raktárt építtetett. A városi cégbíróság 1922. február 17-én jegyezte be az új gyárat. A megnevezés: László Zoltán  Fém- és Tömegcikkáru Gyára, Győr, Árpád út 93—97. szám. A cég üzletköre: mindenféle fémáruk és fémtömegcikkek nagyban való gyártása és forgalomba hozatala.

A gyár ekkor vette fel az Elzett nevet, és cégjelzésül egy karikát használt, melyben egy átlósan elhelyezett kulcs felett egy „L", alatta pedig egy „Z" betű szerepelt.

1922 nyarán a gyár az — egérfogó kivételével — összes korábbi cikkének gyártását beszüntette, és kizárólag a bútorzárakat és vasalásokat tartotta meg programjában.

1929. július 1-én a mindenkori csendestárs, Kallós Ernő — akivel László Zoltán kettős sógorságban állott —, létrehozta az Elzett Vasárugyár Részvénytársaságot, és mint az rt. elnöke lépett a nyilvánosság elé.

1935-ben elhatározták, hogy Budapestre helyezik a gyártást. Az eladást intéző részleg, a központi iroda már korábban is a fővárosban volt.

Bővebben lásd Tóth Imre: Az Elzett-gyár története.

 
     

 

 

Névváltozatok:

Magyar Fémdobozművek Rt., Győr 1920 –

Fémdoboz és Tubus Művek győri telephelye 1949 –

Lemezárugyár győri telepe 1954. május 1. –

Fémlemezipari Művek győri telepe 1959. január 1. –

ELZETT Fémlemezipari Művek Győri Gyára 1965 –

ELZETT Fémlemezipari Művek (FLIM) Fémlemezárugyár győri üzemegysége 1971 –

Lemezárugyár győri gyáregysége 1982–

Polimetal Győri Tömegcikkgyártó Rt. 1991. december 31. –1995

 

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

 

      IRODALOM

 

 

Vissza a tartalomjegyzékre 


Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Győri Ipartörténeti Alapítvány - Magyar