-

Elérhetőségek

Győri Ipartörténeti Alapítvány

Cím: 9021 Győr,
Szent István út 10/a
Telefon:
+3696520274
Fax: +3696520291
E-mail:
ipartortenet@ipartortenet.hu
További információk

ADÓSZÁM: 18984444-1-08

BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-10254261-49020017 (MKB BANK)Ipartörténeti emlékhelyek

Grab M. Fiai Bőrvászon-, Viaszosvászon- és LinóleumpadlógyárGrab M. Fiai Bőrvászon-, Viaszosvászon- és Linóleumpadlógyár
   Az emlékhely címe, útvonaltervezés
     
     Mit láthatunk az emlékhelyen?
     
     Rövid áttekintés
     
     Részletes cégtörténet
     
     Érdekességek
     
     Irodalom, hivatkozások
     
     Kapcsolódó galéria
     
     I. körtúra következő állomáshelye

 

 

      AZ EMLÉKHELY CÍME, ÚTVONALTERVEZÉS

 

Győr, Fehérvári út 16.

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

      MIT LÁTHATUNK AZ EMLÉKHELYEN?

 

Az emléktábla a Graboplast irodaháza előtt, a járda és a kerékpárút által közrefogott zöldterületen található. Az egykori Graab gyár telephelyén álló épületek közül még napjainkban is több fennmaradt, bár közvetlenül az utcafrontról ezek nem jól láthatóak.

A Graboplast napjainkban, légifotó 2018

A Graboplast napjainkban. Légifotó: Andorka Zsolt (2018)

Az irodaépület melletti kapun benézve a kétemeletes néhai főépületet látjuk az óratoronyos lépcsőházával. Tőle balra egy alapításkori tégla gyárkémény emelkedik.

A néhai főépület az óratoronyos lépcsőházával

Fotó: Andorka Zsolt (2018)

A Körkemence utca felé indulva közvetlenül a SPAR parkolója előtt egy zárt parkosított területen áll az „igazgatósági lakház”. Ez a terület ma már nem a Graboplasthoz tartozik.

A mostani irodaház földszintjén megtekinthető egy régi gyártóberendezés.

Az aulában kiállított régi gyártóberendezés

Az aulában kiállított gép. Fotó: Andorka Zsolt (2018)

Előzetes bejelentkezés esetén, csoportok részére lehetőség van a gyártörténeti kiállítás megtekintésére.

 

Utcakép:

  Tudta-

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

 

      RÖVID ÁTTEKINTÉS

 

     
 

Dr. Graab Hugó és Emánuel 1903 őszén kértek Győrben viaszosvászon és linóleumgyár építésére engedélyt. A termelés 1906-ban indult, egy évvel később már műbőrt is gyártottak Győrött. 1923-ban egy társvállalkozóval megalapították a Graab-féle Textilipari Rt.-t. Az államosítás után Első Magyar Viaszosvászon- és Műbőrgyár, 1950-től Győri Pamutszövő és Műbőrgyár néven folytatta tevékenységét.

A Graboplast Műbőrgyár nevet 1969-ben vették fel, ami egyben márkanév is lett. Az 1986-ban megválasztott igazgató, Jancsó Péter irányításával a tapéta és műpadló gyártásra helyezték a hangsúlyt; az 1990 februárjában alapított Graboplast Textil és Műbőrgyártó Rt. fő profilja a lakásbelső-burkoló és dekoráló anyagok gyártása lett.

1995-ben a Keszta-Dunawall Kft. többségi tulajdonát, a Soproni Szőnyeggyár 90, a győri Uniontext Textilipari Kft. 100 százalékát megvásárolták. Ezzel vált lehetővé a padlógyártás korszerűsítése és az új tapétaprojekt elindítása. Megszerezték a Kecskeméti Parkettagyártó Kft. 88%-át. 1997. július 1-jén egyesítették a Kesztölci Tapétagyártó Kft.-t és a Győri Grabo Kft.-t, és Grabetta-Keszta Kft. néven megindult a tapétagyártás és értékesítés.

Tatabányán 1997 novemberében Grabofloor Kft.-t alapítottak 4 méteres padlógyártásra alkalmas gépsorokkal. A cég 1996. január 1-jétől holding modellben működik.

A társaság négy üzemében 650 embernek ad munkát Győrben, Kecskeméten és Tatabányán. A Graboplast Padlógyártó Zrt. Közép-Európa vezető speciális padlógyártó vállalata, stratégiájának alapelve az állandó növekedés és a versenyképesség emelése, az uniós követelményeknek, a világpiaci kihívásoknak való megfelelés.

 

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

      RÉSZLETES CÉGTÖRTÉNET

 

A gyár azon kevés cégek közé tartozik Győrben, amely alapítása óta folyamatosan működik a városban. A cég fennállásának több mint 110 éve alatt számos átalakuláson ment keresztül, nevének változásai ezt jól tükrözik.

A gyár 1905 körül

A gyár 1905 körül
Forrás:  Győr vármegye. Szerk. Borovszky Samu. Budapest,1910
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0009/9.html

Az 1900-as évek kezdetén a Grab család komoly üzleti érdekeltséggel rendelkezett Prágában, a Prága melletti Liebenben, Bécsben és Budapesten. A cseh tőkések 1903. november 30-án kelt, Zechmeister Károly győri polgármesternek megküldött levelét tekintik a magyarországi műbőrgyártás első írásos dokumentumának.

Az alapító okirat első oldala és az okirat fordítása

Az alapító okirat első oldala és az okirat fordítása

1904. január 21-én Győr városa hozzájárult a gyáralapításhoz, melyet feltételekhez kötött, miszerint a gyárat legkésőbb 1905 végéig üzembe kell helyezni, amely magában foglal egy bőrvásznat, viaszosvásznat és viaszosvászon parkettát gyártó üzemet, valamint kézi és gépi nyomóüzemet; a tulajdonosoknak legalább 600 000 koronát kell a vállalkozásba fektetni, 15 évig csak viaszos termékeket és azok melléktermékeit gyárthatják.

A gyáralapítási szándék ellen egyedül Leon Gyula bécsi textilgyáros nyújtott be fellebbezést. A Győrben már működő Magyar Mechán, Pamut- és Gyapjúáru-gyár tulajdonosa attól tartott, hogy az új gyár konkurenciát teremt a munkaerőpiacon. A kereskedelmi miniszter megalapozatlannak ítélte a beadványt, a cseh tőkések megkapták a miniszter anyagi hozzájárulását is, mintegy 250 000 korona értékben vállalkozásuk beindításához. A kormány iparfejlesztési politikájával összhangban állt a győri polgármester ipartelepítési programja, ennek köszönhető, hogy további ipari cégek létesülhettek a városban a századforduló után.

A tulajdonosok az ismert győri téglagyárost, Schlichter Lajost bízták meg a kivitelezési munkák elvégzésével, akinek ez időben már több száz munkást foglalkoztató építési vállalkozása volt. A gépek jelentős része Angliából érkezett. A helyi sajtóban lelkes hangú cikk tájékoztatta a város közönségét a munkálatok beindulásáról.

A gyár épületei 1905. november 11-re elkészültek, még abban az évben elkezdődhetett a részleges próbagyártás, a teljes berendezés azonban csak a következő év közepéig érkezett meg, 1906 második félévétől az összes gyártóberendezés üzemelt.

  Győri Hírlap, 1905. november 12.

Győri Hírlap, 1905. november 12. 265. sz. 5. old.
Forrás: http://edok.gyorikonyvtar.hu/

A kedvező piaci feltételek mellett beindult termelést már 1907-ben tovább kívánták fejleszteni a tulajdonosok, a győri polgármesterhez benyújtott kérvényükben nitrocellulóz alapú műbőrök gyártásának kialakításához kértek beruházási engedélyt. A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes grabiolüzem létesítéséhez a város vezetésének jóváhagyása mellett a rendőrkapitány engedélye is szükséges volt, ami szigorú tűzbiztonsági rendszer kialakítását írta elő.

Grabiolüzemi keverőgép

Grabiolüzemi keverőgép

Részlet a Grab. M. Fiai Győr Bőrvászon-, Viaszosvászon- és Padlókárpit-gyár 1907-ben Győrben kiadott  munkarendjéből

Részlet a Grab. M. Fiai Győr Bőrvászon-, Viaszosvászon- és Padlókárpit-gyár 1907-ben Győrben kiadott  munkarendjéből
Forrás: http://edok.gyorikonyvtar.hu/?docId=58250

Színezett képeslap, 1910 előtti ábrázolás

Színezett képeslap, 1910 előtti ábrázolás
Forrás: https://regigyor.hu/vegyes/gyor-gyaripara-1905/

Győr. Grab M. Fiai feliratú képeslap az 1910-es évekből

Győr. Grab M. Fiai feliratú képeslap az 1910-es évekből
Forrás: http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/1/1/_/gyor_1910_grab_gyar_1011051_3321.jpg

A cég fő profilja 1912-re a nitroműbőr-gyártás lett, a tulajdonosok ezért kizárólagos gyártási joggal eladták a lenolajbázisú gyártástechnológiát Keffel Ede lipcsei származású, Győrben működő vállalkozónak, aki erre alapozva létesítette üzemét a Grab gyár szomszédságában.

A háborús készülődés jelentős állami megrendeléseket, növekvő nyereséget biztosított a gyárnak. A hagyományos termékek készítését egyre inkább felváltotta a sátorlapok, vegyvédelmi és esőköpenyek, kocsiponyvák, katonai hátizsákok gyártása. 1914 nyarán a céget hadiüzemmé nyilvánították.

Győri Hírlap, 1916.augusztus 3.

Győri Hírlap, 1916. augusztus 3. 176. az. 3. old.
Forrás: http://edok.gyorikonyvtar.hu/

Kapli-mártógép, a nitroműbőr-gyártás idején a cipőorr-merevítők készítésére használták  

Kapli-mártógép, a nitroműbőr-gyártás idején a cipőorr-merevítők készítésére használták

Az 1920-as évben a gyár termékeivel a polgári igények kielégítését célozta meg. A textilalapanyag zökkenőmentes biztosítása érdekében a Grab M. és Fiai cég 1923-ban Teltsch Arnold és Rudó István győri nagykereskedőkkel – a Teltsch A. és Társa cégnek kézi szövödéje is volt –, megalapította a Grab-féle Textilipari Rt-t. Az új textilgyárat a Grab gyár területén építették fel.

Ez időszakban megpróbáltak a divatipar számára is készíteni műbőr termékeket. A Grab-műbőr alapanyagot reklámozó divatbemutató nagy sikert aratott, mégsem vált még ekkor a műbőr ruhaipari alapanyaggá.

Grab műbőrökből készült kollekció, sajtófotó az 1925-ös divatbemutatóról

Grab műbőrökből készült kollekció, sajtófotó az 1925-ös divatbemutatóról

Győr szabad  királyi  város és vármegye. Budapest, 1926. 20. old.

Forrás: Győr szabad  királyi  város és vármegye. Budapest, 1926. 20. old.

1936-ban elhunyt Grab Emanuel, s még ebben az évben kilépett a részvénytársaságból a Grab család, így a Grab M. és Fiai által alapított üzemek a továbbiakban a Grab-féle Textilipari Részvénytársaság tulajdonaként működtek, Teltsch Arnold irányítása alatt. Az újabb háborús előkészületek hatására a gyárban ismét kezdtek átállni a katonai, hadiipari felszerelések gyártására.

Termékmintás gyártási katalógus az 1930-as évekből

Termékmintás gyártási katalógus az 1930-as évekből

Az 1940-es években a társaság üzemeiben nyers, festett és kikészített tarkán szőtt pamutáruk és nitroműbőrök készültek. A pamutszövőgyár termékkínálatában szerepelt a molinó, a puplin, a mull, különféle  flanellanyagok, valamint zsebkendő alapanyagok. A fonalkészítéstől a készáru kikészítésig  teljes volt a vertikum. A másik gyár grabiol üzemeiben különféle műbőrök, kézimunka alapanyagok, cipőbélések, cipőorr-merevítők, szegőszalagok és könyvkötővásznak készültek. Az autókarosszériák tetőrészéhez felhasználható műbőröket, gyermekkocsi-vásznakat is gyártottak.

A gyár grabiolüzeme

A gyár grabiolüzeme

A második világháború alatt hadiüzemként működött a cég. A bombázások viszonylag kevés kárt okoztak, így már 1945 tavaszán megindították a termelést. A gyár flanellt exportált, a hazai piacra pedig rendszeresen szállított.

A Grab-féle Textilipar Rt. 1945. december 28-án tartandó közgyűlésének meghívója és részvényigazoló jegye

A Grab-féle Textilipar Rt. 1945. december 28-án tartandó közgyűlésének meghívója és részvényigazoló jegye

Az államosítás után Első Magyar Viaszosvászon- és Műbőrgyár néven, az egykori Grab-gyárak ismételt egyesítése után 1950-től Győri Pamutszövő és Műbőrgyár néven folytatta tevékenységét a cég. Jankovich Nándor 1957-ben került a gyár élére, ő a műbőrgyártásra helyezte a fő hangsúlyt. Saját kutatólaboratóriumot rendeztetett be, hogy mielőbb új termékekkel jelentkezhessenek a piacon.  

Az első jelentős nagyberuházás 1958-ban kezdődött, amikor megvásárolták azt a műbőrgyártó gépsort, amely egymaga végezte el a kenési, a préselési és a hőkezelési műveleteket. Ezzel megindult a PVC-bázisú műbőrgyártás.

Meghívó műsoros estre          

Forrás: http://edok.gyorikonyvtar.hu/

A cég bővítette termékválasztékát a habszerkezetű műbőrrel, a légáteresztő műbőrrel és a járműipari padlókárpitok családjával. A fejlesztéseknek volt köszönhető a Fiat autógyár nagyarányú és folyamatos rendelése az autóülésekhez használatos termékekből.

1966-tól használják a Grabona márkanevet, az elnevezés utal az alapítóra. A Graboplast nevet 1969-ben vették fel, ami egyben márkanév is lett.

Graboplast

A soproni fedett uszoda

A soproni fedett uszoda
A Graboplastban kifejlesztett műanyag sátrat a medencetérben kialakított levegőtúlnyomás tartotta fenn.
Forrás: http://egykor.hu/sopron/fedett-uszoda/1103

A nagyberuházás éveiben, 1969 és 1972 között létesült az új műbőrüzem és a kikészítőüzem.

A Graboplast nagycsarnoka

A Graboplast nagycsarnoka

A saját kutató-fejlesztő részleg is jelentős támogatást kapott. A cég egyik saját fejlesztése a szövés nélkül készített szövet, a nem szőtt műbőrhordozó, a vlies (műnemez).

Sima és dekormintázott felületű padlókárpitok egy kiállításon az 1970-es évek végén

Sima és dekormintázott felületű padlókárpitok egy kiállításon az 1970-es évek végén

A Vállalati Tanács Jankovich Nándor nyugdíjba vonulása után, 1986-ban Jancsó Pétert választotta igazgatónak.

1988-ban társaságokat alapítottak, létrehozták a Grabo vállalatcsoportot. 1989-ben megindult a saját jogú külkereskedelem. A részvénytársasággá történő átalakulás során a cég pénzügyi partnere a Bank Austria Creditanstalt volt. A Graboplast Textil és Műbőrgyártó Részvénytársaságot 1990. február 20-án 30%-ban külföldi részesedéssel alapították. A cég fő profilja 1990-től a lakásbelső-burkoló és dekoráló anyagok gyártása lett.

Műbőrgyártás

Műbőrgyártás

1993 végén az Állami Vagyonügynökség a tulajdonában lévő részvényeket, a Graboplast részvényeinek 58 százalékát értékesítette  a befektetők számára. 1994-ben a céget bevezették a tőzsdére. A Graboplast alaptőkéje 2 milliárd 332,5 millió Ft volt. Ebből a külföldi pénzügyi befektetők 30%-os tulajdonrészt szereztek. A Graboplast részvények árfolyama 1995 februárjában 1000 Ft körül mozgott, júniusban a részvények 1300–1400 Ft körüli áron, szeptemberben 1700–1800 Ft közötti áron keltek el. A dinamikus növekedést szolgálták a vállalatfelvásárlások: 1995 áprilisában a közgyűlés jóváhagyta a Soproni Szőnyeggyár 90, a győri Uniontext Textilipari Kft. 100 százalékának, a Keszta-Dunawall Kft. többségi tulajdonának a megvásárlását. Ezzel vált lehetővé a padlógyártás korszerűsítése és az új tapétaprojekt elindítása. Megszerezték a 240 millió forintos törzstőkéjű Kecskeméti Parkettagyártó Kft. 88%-át is.

A cég 1996. január 1-jétől holding modellben működik. Megalapították a Grabo Kft.-t. Az új struktúrában a 3,2 milliárd Ft alaptőkével rendelkező Graboplast Rt. lett az irányító Jancsó Péter elnök-vezérigazgatósága mellett. Az országban folyó tapétatermelés 55 százalékát a részvénytársaság állította elő.

1997. július 1-jén egyesítették a Kesztölci Tapétagyártó Kft-t és a Győri Grabo Kft.-t, és Grabetta-Keszta Kft. néven megindult a tapétagyártás és értékesítés.

Komárom-Esztergom megyei 24 óra, 1997. márc. 20. 66. sz. 7. old.

Komárom-Esztergom megyei 24 óra, 1997. márc. 20. 66. sz. 7. old.
Forrás: https://library.hungaricana.hu/hu/

Szlovéniában 1,5 millió tolár alaptőkével Savainvest Üzleti Tanácsadó, Befektetési és Gazdálkodási Kft-t hoztak létre. 1977-ben a Graboplast részvényeket bevezették a luxemburgi tőzsdére. Beindították a Globális Letéti Igazolás (GDR) kereskedést.

Tatabányán 1997 novemberében 350 millió Ft alaptőkével Grabofloor Kft-t alapítottak a 4 méteres padló gyártására alkalmas üzem létrehozására.

 

Tatabánya, Grabofloor Kft. 2000

Tatabánya, Grabofloor Kft. 2000

A Graboplast 1998-ban épült világszínvonalú tatabányai PVC-padlógyára mellett, a vállalat 2016-ra egy új Grabo Design Padlógyárat is épített.

Grabo Design Padlógyár 2016

Grabo Design Padlógyár 2016

A hagyományos PVC padlógyártás mellett Tatabányán teljesen új technológiával előállított LVT (Luxury Vinyl Tile) és irányfüggetlen homogén padlóburkolatok készülnek. 

A termékszerkezet újabb átalakításával igazodtak a világpiacon bekövetkezett változásokhoz. 2000 szeptemberében Kecskeméten 1,5 milliárd Ft-os zöldmezős beruházással elkészült az új szalagparketta üzem.

Petőfi Népe, Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás, 2001. május 25. 121. sz. 5. old.

Petőfi Népe, Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás, 2001. május 25. 121. sz. 5. old.
Forrás: https://library.hungaricana.hu/hu/

A Wallis Befektetési Rt. 2000 decemberében megszerezte a Graboplast részvényeinek a 25,1%-át. A többségi tulajdonos újabb hat évre ismét Jancsó Pétert bízta meg az elnök-vezérigazgatói tisztség betöltésével. Még ez évben eladták az Uniontex Textilipari Kft.-t.

A Graboplast 2001-ben kivonult a tőzsdéről. A termelésének 93%-át külpiacokon értékesítő társaság újabb sikereit a padlóburkoló termékek iránti kereslet növekedésének köszönhette.

2004-ben eladták a Soproni Szőnyeggyárat, leállították a vlies gyártást. Gyakorlatilag a textilgyártást a cég beszüntette, 2004 őszétől a profilja a padlógyártás lett, amit az új név is tükröz: Graboplast Padlógyártó Rt. 2006-ban a cégcsoportot összevonták; a leányvállalatok - Grabo Kft, Grabofloor Kft, Graboparkett Kft, Gif Kft. - beolvadtak a Graboplast Zrt.-be.

2007-ben megszüntették a tapétagyártást, 2013-ban Tatabányán elkészült a hulladékújrahasznosító beruházás.

Graboplast

2014–15-ben új, egyedi arculatot kapott a Graboplast. A cég húsz év alatt műbőr gyárból padlóelőállítóvá alakult át. A vállalat tevékenysége: lakossági, közületi, sport, járműipari és show padló, valamint falburkoló, műbőr és parketta gyártása és értékesítése. A 2018-as évben az önfertőtlenítő és öntisztuló, kopásálló, flexibilis felületű padlóburkolat fejlesztésén dolgozik a Graboplast. A társaság 650 embernek ad munkát Győrben, Kecskeméten és Tatabányán lévő üzemeiben. A Graboplast Padlógyártó Zrt. vállalati stratégiájának alapelve az állandó növekedés és a versenyképesség emelése, az uniós követelményeknek, a világpiaci kihívásoknak való szakadatlan megfelelés.

Az összeállítás Orbánné dr. Horváth Márta tanulmánya, valamint N. Magyar Tibor: Műbőrgyártás Magyarországon (1905–1980) és 100 éve lendületben. Graboplast című könyvek alapján készült.

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

      ÉRDEKESSÉGEK

 

     
 

Miért akartak áttérni a vállalkozók a nitrocellulóz alapú műbőrök gyártására?

A műbőrt a sokkal drágább valódi (állati bőr) helyettesítésére, kiváltására fejlesztették ki, iparilag előállított termék, melyet kinézetre a természetes bőrhöz hasonlóvá igyekeznek kialakítani. Készülhet részben, vagy teljesen műanyagból. Megkülönböztetjük a hordozós, vagy a hordozó nélküli műbőrt. A hordozós műbőr alapja lehet textil (szövet, kötött kelme, nemez stb.) vagy papír, melynek az a feladata, hogy a mérettartást, szilárdságot biztosítsa. Erre az alapra viszik fel a műanyag réteget. A hordozó nélküli műbőrnél nem valamilyen alapra viszik fel a műbőrréteget, hanem önállóan képeznek hajlékony műanyaglapot. Ezek a fóliaműbőrök.

Bővebben: https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Műbőr

 

 

     
 

1863-ban készítettek először Angliában linóleumot.

A parafaőrleménnyel dúsított lenolaj és fenyőgyanta keverékével átitatott szövet kiszáradása után egy kemény felületű, de hajlékony lemezzé vált, melyet nagy tekercsekben árultak. A viaszosvászon lenolajjal kent szövet. A lenolaj kenést később kiváltotta a nitro-cellulóz, amivel különböző színű és mintázatú termékek gyártására nyílt lehetőség. Konyhai asztalterítőként napjainkban is használjuk vízhatlan tulajdonsága, és könnyű tisztíthatósága miatt.

 

 

 

     
 

A mai gyártású műbőrök története a polivinil-klorid (PVC), mint kenőanyag használatával kezdődött.

Az 1838-ban feltalált PVC nagyüzemi gyártásának kidolgozása, a műbőrgyártáshoz felhasználható lágy PVC előállítása jóval később, 1934-ben történt meg, ami a BASF vegyi gyár fejlesztőinek köszönhető.

Bővebben: https://mubor.hu/a-muborgyartas-kezdetei/

 

 

     
 

Névváltozatok:

Grab M. és fiai 1905–

Grab M. és Fiai bőrvászon-, viaszosvászon- és padlókárpit-gyár 1906–

Grab-féle Textilipari Rt. 1923–

Első Magyar Viaszosvászon- és Műbőrgyár 1948–

Győri Pamutszövő és Műbőrgyár 1950–

Graboplast Műbőrgyár 1969–

Graboplast Textil és Műbőrgyártó Rt. 1990–

Graboplast Rt. Holding 1996–

Graboplast Padlógyártó Rt. 2004. november–

Graboplast Padlógyártó Zrt. 2009–

 

 

Vissza a tartalomjegyzékre

 

 

      IRODALOM, HIVATKOZÁSOK

 

  • 1980. N. Magyar Tibor: Műbőrgyártás Magyarországon (1905-1980). Budapest, Akadémiai Kiadó. 201 old.
  • 2005. 100 éve lendületben. Graboplast. Szerk. Hajba Ferenc, Maróti Zsuzsa, Mónus Ágnes. Fotó: Katona Miklós, Matusz Károly. Győr, AdArt Stúdió. 65 old.
  • 2014. Orbánné Horváth Márta: A győri textilipar átalakulása 1985-től napjainkig (benne: A Grábgyártól a Grabolast Zrt.-ig p. 165-168. In: Győr fejlődésének mozgatórugói. A győri járműipari körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái 1. Szerk. Honvári János. Kiad. Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr. p. 158-178.

Képek forrása:

  • N. Magyar Tibor: Műbőrgyártás Magyarországon. 1905-1980. című könyv archív fotói, valamint Katona Miklós és ifj. Soproni Béla fotói.
  • 100 éve lendületben. Graboplast. című könyv archív fotói, valamint Katona Miklós, Matusz Károly fotói.
  • MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levélára Grab-féle Textilipari Rt. (1905-1946) Rt. iratanyaga (XI.9.)

További forrás:

 

Vissza a tartalomjegyzékre


Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Győri Ipartörténeti Alapítvány - Magyar